Ben muayenesi nasıl yapılır ?

Ben muayenesi nasıl yapılır ?

Ben muayenesi

Benlerin kanserleşme potansiyellerinin bilinmesi nedeniyle doğumsal yada kazanılmış tüm tehlikeli benler yakından takip edilmeli düzenli olarak ben muayenesi yapılmalı hatta mümkünse cerrahi olarak alınarak vücuttan uzaklaştırılmalı ve risk sıfırlanmalıdır. ben muayenesi

Benlerden kanser gelişme riski nedir ?

Benlerden kanser gelişim oranları riskleri konusunda çok farklı rakamlar bildirilmiştir. Ancak özelikle büyük konjenital nevüsler için %5 lere varan malinite yani kanser gelişimi oranları bildirilmektedir. Bu yüksek bir orandır ve bu türden benlerin mutlaka vücuttan uzaklaştırılmasını gerektirir. Diğer taraftan bazı çalışmalarda malin melanom olarak adlandırdığımız kötü cilt kanserinin %40 oranında mevcut olan bir ben ile birlikteliğinden bahsedilir. Bu rakamlardan çıkarılacak olan sonuç benlere önem verilmesi ve mutlaka bir dermatolog yada plastik cerrahi uzmanına kontrol ettirilmesinin gerekli olduğudur. ben muayenesi

Ben muayenesi nasıl yapılır ? benlerin özellikleri nelerdir ?

Benlerin muayenesinde, benin büyüklüğü, sınırlarının düzenli yada düzensiz olması, renk durumu, ben dokusunun homojenitesi gibi pekçok faktör genellikle bir büyüteç altında incelenir. Ben muayenesi sonrasında plastik cerrahi uzmanı size ben aldırma yöntemleri hakkında gereken bilgilendirmeyi yapacaktır.

Benlerdeki hangi değişimler önemlidir ?

Ben muayenesi sırasında tespit edilen renk değişiklikleri, boyut değişiklikleri, benin sınırlarının düzensizleşmesi, kanama, kaşıntı, ağrı oluşumu, benin etrafında yeni benler oluşması gibi bulgular son derece önemlidir ve mutlaka bir dermatoloji uzmanı yada plastik cerrahi uzmanına başvuru yapılmasını gerektirir. Ben muayenesi sonrasında ben alımı işleminin gerekip gerekmediğine uzman tarafından karar verilecektir.

Benler nasıl takip edilir ?

Ben alınması işlemi, konjenital nevüs, blue nevüs, displastik nevüs gibi yüksek riskli durumlarda riskin sıfırlanması yönünden takibe göre daha mantıklı bir yöntemdir. Ancak bazen ben sayısının çok fazla olması, yada hastanın ben alımını kabul etmemesi gibi sebeplerden ben alınamadığı durumlarda, benlerin haritalandırması yapılarak veya düzenli aralıklarla fotoğrafları çekilerek benlerdeki değişim ve gelişim takip altına alınır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*