Ben nedir ? Benler nasıl oluşur ?

Ben nedir ? Benler nasıl oluşur ?

Benler – nevüsler melanosit denilen ve deriye renk veren ektodermal kökenli hücrelerin deri katmanları içerisinde kolonize olmaları, toplanmaları ile oluşan bir çeşit tümörlerdir. Tümör kelimesinden endişe edilmemesi için burada hemen açıklayalım, bir hücre yada doku grubunun normalde olmaması gereken yerde bir doku oluşumu meydana getirmesine tümör diyoruz, yani ben – nevüs bir tümördür ancak iyi huylu bir tümördür. Pek tabiki bu iyi huylu tümörden kanser yani kötü huylu bir tümör yani melanoma gelişebilir. işte bu sebeple benlerin ihmal edilmemesini her zaman söylüyoruz.

Tabiki halk arasındaki yalnış bilgiden dolayı yani ben alınmaz, benlere dokunulmaz bilgisi yüzünden, ben aldırma işlemini yaptırmayan ben tedavisi için geç kalan kimselerde bu benlerden kanser gelişebileceğini burada paylaşmak istiyoruz.

Benler neden oluşur ? Ben nedir ?

Aslında bu soruya verilebilecek kesin bir yanıt yoktur. Bazı durumlarda benlerin nasıl oluştuğunu biliyoruz ancak bu bilgilerimiz henüz benlerin – nevüslerin oluşum nedenini tam olarak açıklamıyor. Bu yüzden ben oluşumunu yada nevüs oluşumunu henüz tam bilmediğimiz çok faktörlü bir süreç şeklinde özetleyebiliriz. lazerle ben alımı

Bütün benler aynımıdır ? Ben tipleri nelerdir ?

Benleri kabaca 2 ana gruba ayırdığımızda oluşum sebepleri açısından bazı cevaplar bulabiliyoruz. Bu iki ana grubu konjenital yani doğumsal benler ve edinilmiş yada kazanılmış benler olarak isimlendiriyoruz. Doğumsal benler intaruterin hayatta melanositlerin tam bilemediğimiz sebeplerden ötürü yalnış göçü nedeniyle ortaya çıkar iken edinsel benlerin oluşumunda pekçok faktörün rol oynadığını görüyoruz. Bu sebeple benlerin oluşumu kompleks ve henüz tam bilmediğimiz çok faktöre bağlıdır diyoruz. Örneğin yanık zeminlerinde, travma alanlarında, güneş yanığına bağlı olarak ve birtakım hastalıklarda (örneğin epidermolizis bülloza) ben oluşumunun daha fazla meydana geldiğini biliyoruz. Yine ultraviyole ışınlarının yani güneş ışınlarının ve genetik faktörlerin özellikle edinsel ben oluşumunda önemli olduğunu biliyoruz. ben tedavisi

Ben – nevüs oluşumunda kadın erkek arasında fark varmıdır ? Ben nedir ?

Ben oluşumnda kadın erkek arasında bir fark olmadığı bilinmektedir. Ancak benlerin sahip olduğu hormon reseptörleri nedeniyle özellikle doğum gibi hormonal süreçlerde boyutlarında büyüme, sayılarının artışı gibi durumlarla karşılaşılabilir.
Bu noktada ben alımı, cerrahi ben alımı, ben aldırma işlemlerinin hiçbir sakıncası olmadığını, ben aldırmanın zararlı olmadığını tekrar belirtmekte fayda var

Benler – nevüsler hangi yaşlarda daha sık görülür ?

Doğumsal benlerin yani konjenital nevüs lerin doğumda mevcut olduğu yada doğumdan hemen sonra ortaya çıktıklarını biliyoruz. Edinsel yani sonradan kazanılan benler ise yaşamın ilk 30 yılında giderek artan bir oranda oluşmakta, 40-50 li yaşlarda ise en üst seviyede ben oluşumu görülmektedir. Genellikle bu yaştan sonra benlerin oluşumunda azalma başlar. Bu sebeple bu yaşlardan sonra ortaya çıkan benler dikkatle incelenmelidir. Yine bu yaşlardan sonra benlerde gerileme bekleneceğinden, benlerde büyüme, renk artışı vs. gibi değişimler önemsenmelidir.

Cerrahi ben aldırma, lazerle ben alımı yada ben tedavisi nin kesinlikle son derece sağlıklı ve bilimsel bir uygulama olduğunu, her benin alınabileceğini hastalarımıza tekrar hatırlatmak istiyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*