Ben alımı hakkında yalnış bilinenler

Ben alımı hakkında yalnış bilinenler

Benler ve ben alımı hakkında yalnış bilinenler ve bilmeniz gerekenler.

Benler alınırsa kanser olurmu ?

Bu sorunun cevabı kesinlikle HAYIR dır. Halk arasında şehir efsanesi olarak yayılmış olan bu inanış yüzünden pekçok malin melanom vakasına geç teşhis konmakta, hastalar hayatlarını kaybetmektedirler. Bir ben yada nevüs ben alımı yapıldığı için kanserleşmez, tam tersine bazı benler eğer ben tedavisi yapılmaz ise kanserleşebilirler.

Aslında kansere dönmüş olan bir ben tedavi edildikten sonra patolojik tahlile gönderildiğinde orada ismi konmakta ve malesef hastalarımız bu durumu “bak beni aldılar kanser oldu” şeklinde yorumlamaktadırlar. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Lütfen bu konuda kulaktan dolma bilgilere değil, konuyla ilgili onlarca yıl eğitim almış, kitaplar okumuş, araştırmalar yapmış, binlerce hasta görmüş uzmanların söylemlerine değer veriniz.

Ben alınırsa, ben alımı sonrasında iz kalırmı ?

Ben alımı sonrasında aslında iz kalır, ancak kalacak olan iz normal biyolojik gelişimini tamamladığında, “farkedilmesi son derece zor olan ve neredeyse görülmeyen”, ten renginde ince bir çizgi şeklinde olacaktır. Dolayısıyla mevcut ben ile kıyaslandığında bu izin çok daha iyi bir görünüme sahip olduğu ve “neredeyse farkedilemez” olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tabiki burada alınacak olan benin büyüklüğü, lokalizasyonu ve ben alımı işleminin yapılış şekli sonucu etkileyen önemli faktörlerdir.

Ben aldırma mutlaka bir Estetik Plastik Cerrahi uzmanı tarafındanmı yapılmalıdır ?

Kesinlikle EVET. Tüm benler mutlaka bir Estetik Plastik cerrahi uzmanı tarafından alınmalıdır. Estetik cerrahlar aldıkları eğitim gereği bir lezyon çıkarıldığında orada enaz iz kalması için dikkat edilmesi gereken tüm noktalar hakkında geniş bilgi sahibidirler. Benin hangi doğrultuda alınacağı, kullanılacak dikiş malzemesi, ben alımı sonrasındaki yara bakımı vs. kalacak olan izi etkileyen önemli faktörlerdir. Ben alımı bir estetik cerrahi uzmanı tarafından yapılmadığı takdirde ortaya çok kötü izler, uygunsuz tedaviler çıkmaktadır. bu sebeple pişman olmamak adına mutlaka iyi bir plastik cerrahi uzmanı tarafından bu işlemin yapılması gerekir.

Tüm benler kanserleşirmi ?

HAYIR tüm benler kanserleşmez. Bu konuyla ilgili kesin rakamlar yoktur, malin melanom dediğimiz cilt kanserlerinin benlerden gelişebildiğini çok iyi bilmekteyiz, bu oran hakkında değişik rakamlar mevcuttur. Bazı çalışmalarda malin melanomların yaklaşık %40 nın mevcut bir benden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Benlerin kanserleşme potansiyelleri açısından olaya bakıldığında özellikle dev nevüsler gibi riskli benlerde %5 ile %20 arası kanserleşme oranları bildirilmektedir.

Bütün benler için lazerle ben alımı yapılabilirmi ?

HAYIR bütün benler lazer ile ben alımına uygun değildir. Özellikle 2-3mm den daha büyük, derin ve patolojiye gitmesi gereken benler lazer ile alınmamalıdır.

Lazerle ben alımı sonrasında daha az iz kalır, hatta hiç iz kalmazmış ?

Lazerle ben alımı eğer büyük benlere uygulanırsa, cerrahi ben alımı na kıyasla DAHA FAZLA iz kalacaktır. Ancak lazerle ben alımı için uygun milimetrik ve yüzeysel benlerde iz kalmayacağı doğrudur, bu durum lazerden kaynaklanmaz, benin küçük olmasından kaynaklanır.

Hangi benler tıbbi açıdan riskli benlerdir ?

Konjenital dev nevüsler, displastik nevüsler, spitz nevüs, blue nevüs gibi lezyonlar kanserleşme riski olan tehlikeli benlerdir. Bunun dışında 6mm den büyük, sınırları düzensiz, travmaya sık maruz kalan bölgelere yerleşen, güneş ışınlarına açık, içinde farklı renk odakları olan benlerde yakından takip edilmelidir.

Hangi değişimler bir ben için tehlike sinyalleridir ?

Benlerin büyümesi, küçülmesi, renk değişikliği olması, kaşınma veya ağrı yapması, kanama yapması, sınırlarının düzensizleşmesi, etrafında yeni benler oluşması gibi değişiklikler mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*